Det finns flera vackra kyrkor och kyrkogårdar för de människor som bor runt om i Stockholms innerstad som Vasastan, Norrmalm och Södermalm. Några av dessa är bland annat St Johannes kyrka, Gustaf Vasa kyrka och Katarina kyrkan.

Sankt Johannes kyrka

St Johannes kyrka befinner sig mitt inne i Stockholms centrala mittpunkt på Norrmalm. Kyrkan invigdes år 1890 och är en ståtlig byggnad som arrangerar många gudstjänster och andra aktiviteter än idag.

St Johannes kyrkogård ligger tätt intill kyrkan och har länge klassats som Stockholms främsta begravningsplats. Dock stämmer inte detta helt längre med tanke på att man inte tar emot nya gravplatser i dagsläge. För den som vill begravas på St Johannes kyrkogård finns det två alternativ vilket är antingen genom minneslunden eller askgravlunden, vilket innebär att personen måste kremeras. Men några nya gravplatser går ej att ordna.

Gustaf Vasa kyrkan

Gustaf Vasa kyrkan är en gammal byggnad från år 1902 som har en vacker utsmyckning och mycket detaljrik arkitektur. Förutom dess skönhet är kyrkan dessutom stor och rymmer ungefärligt 1 100 sittplatser vilket gör kyrkan till en av de största församlingskyrkorna i Stockholm.

Kyrkan och dess kyrkogård är placerad i Vasastan. Det gör att de människor som tillhör Gustaf Vasa församling automatiskt blir tilldelad en gravplats på Gustaf Vasas kyrkogård om inte personen ifråga önskar annat.

Katarina kyrkan

Katarina kyrkan ligger på Södermalm och invigdes år 1695 för första gången, men har haft en gravkapell redan från 1300-talet som sedan togs bort någon gång under 1500-talet.

Katarina kyrkan har en vacker kyrkogård som består av många gravplatser och ännu fler har det blivit då kyrkan satsat på att anordna ett nytt område med 900 nya askgravsplatser på kyrkogården. De människor som tillhör församlingen har en säker begravningsplats under 25 års tid som sedan kan förnyas om det så önskas av anhöriga.