Utbudet av begravningsbyråer på Kungsholmen är stort. Det finns något som passar alla beroende på vad för önskemål den anhöriga och den avlidne har eller haft. Men trots mängden begravningsbyråer finns det enbart en kyrka och en välkänd begravningsplats på Kungsholmen utöver kyrkans egna. Dessa är Kungsholmens kyrka och den Mosaiska begravningsplatsen.

Kungsholmens kyrka

Kungsholmens kyrka är en vacker byggnad som kom till år 1688 trots att grunden lades redan 1673. Detta berodde på att det inte fanns tillräckligt med ekonomiska intäkter för att kunna slutföra byggprojektet när man väl hade startat det. Både in- och utvändigt är kyrkan detaljrikt utsmyckad med starka färger och välmålade motiv. Kyrkan har dessutom ett vackert kyrkotorn som är omgivet av en kupol.

På kyrkans kyrkogård finns det en minneslund, två olika askgravlundar och en askgravplats där endast de som är folkbokförda i Stockholms kommun får begravas. Varje namnskylt och gravplats beräknas finnas på kyrkogården i ungefär 25 år, men kan därefter förnyas för den som vill ha kvar gravplatsen. Viktigt att veta för den som vill bli begravd på Kungsholmens kyrkogård är att det kostar en summa vid varje förnyelse.

Mosaiska begravningsplatsen på Kungsholmen

Nordväst om Kungsholmens mittpunkt kan man hitta den Mosaiska kyrkogården Aronsberg, vilket är en gammal begravningsplats för alla judar som bott och levt i Sverige. Begravningsplatsen kom till år 1776 då grundaren för den Mosaiska församlingen Aaron Isaac, ansökte om tillstånd till en judisk begravningsplats.

Kyrkogården är 1300 kvadratmeter stor och har ungefärligt 300 gravstenar kvar trots att man slutade använda begravningsplatsen redan år 1888. Grundaren själv ligger begravd där och fick begravningsplatsen döpt efter sig då han gick bort år 1816.

Trots att begravningsplatsen inte längre används så står den kvar med gamla gravstenar som ett minne efter Aaron Isaacs insats till att anordna en av de första judiska kyrkogårdarna i Sverige.